2021. január 11., hétfő

Lesz idő, mikor "az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak" (2Tim:4:4)

Eszembe jutott egy bibliai rész, ami napjainkban eléggé aktuálisnak tűnik (2Tim:4:3-4):

Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; És az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez oda fordulnak.

Úgy gondolom, hogy a "mesék" itt mítoszokat is jelenthetnek, vagy bármilyen fikciót. Akkorjában valószínűleg még nem voltak regények, csak eposzok és drámák. Tehát, ez az igevers akár vonatkozhat arra is, hogy napjainkban nagyon sokan kedvelik a regényeket és a filmeket, viszont a non-fiction témák kevesebb embert érdekelnek. (Ez egyébként engem is bánt, például amikor levelezőtársakat keresek.) Emiatt arra is gondolhatnánk, hogy teljesült a Biblia egyik jóslata. De vizsgáljuk csak meg, hogyan történhetett ez...

Először is, valamilyen szinten az ókorban is kedvelték a fikciót: a mítoszokat, eposzokat, drámákat és fabulákat. Tehát, amit az igevers jósol, az valószínűleg mindig is úgy volt. Így nem volt nehéz megjósolni, hogy "lesz idő", amikor ez ugyancsak így lesz.

Másodszor, lehet ez az igevers akár egy "önbeteljesítő jóslat" is. Mivel sok "igaz ember" elhitte a jóslatot, és bekerült a "Szentírásba", talán valóra kellett, hogy váljon...

Harmadszor, tegyük fel, hogy a Biblia egy része hamis vagy gonosz, de később mégis híres és népszerű lesz, és sokan azt hiszik róla, hogy igaz. Mit tehet ekkor az emberi szellem? Például azt, hogy elkezdi hozzászoktatni az embereket a hazugságokhoz (például megírja a Don Quijote című regényt, vagy azt állítja, hogy a Mikulás hozta az ajándékot), ahhoz hasonlóan, ahogy egy vírus elleni védekezésképpen védőoltást adnak be az embereknek. Ilyen környezetben talán könnyebben felismerhetjük a Biblia hamisságait is (vagy védettebbek lehetünk akár a csaló bűnözők ellen is). Akit pedig megszégyenített az, hogy hitt a Bibliában, az talán csökkentheti a szégyenét azzal, hogy más hamisságokat emel fel. (Inkább legyek hazug, mint Jézus Krisztus szolgája.)

Én egyébként rosszul jegyeztem meg ezt a bibliai részt, és kevertem a következővel (1Tim:4:1-3):

A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot.

Az "utolsó időre" vonatkozó jóslatot szintén lehet úgy értelmezni, hogy ez mindig is így volt ("némelyek" esetében), vagy legalábbis akkor, amikor "Pál apostol" írta a levelét.

Nem ide tartozik, de találtam egy webhelyet, ahonnan alapvető buddhista írások közkincs angol fordításait lehet letölteni EPUB formában (a jobb oldali legördülő menüben a Downloads résznél, fordította: Bhikkhu Sujato), vagy akár online is lehet olvasni azokat (a bal oldal legördülő menüben kiválasztva az olvasnivalót):

suttacentral.net

Néhány dolog azt sugallja nekem, hogy a buddhizmus sem teljesen igaz, de attól, hogy nem teljesen igaz, még segíthet...